لیست قیمت هدایای تبلیغاتی

در این قسمت فایل pdf تعرفه کاتالوگ هدایای تبلیغاتی در دسترس شما می باشد که می توانید با دانلود آن از قیمت روز هدایای تبلیغاتی مجموعه تبلیغاتی مدیران مطلع گردید.

                             

همکار و مشتری گرامی از تاریخ 1397/3/20 باتوجه به روند بی سابقه قیمت ارز و ثابت نبودن آن قیمت کالاهای هدایای تبلیغاتی وارداتی مد نظر را به روز و بر مبنای تعداد و نوع درخواست از واحد فروش مجموعه استعلام فرمایید و قیمت های اعلامی تا24 ساعت دارای اعتبار می باشد.

 

دانلود لیست قیمت محصولات 98                                                                                        دانلود لیست قیمت هدایای تبلیغاتی