لیست قیمت تقویم و سررسید

باتوجه به نوسانات قیمت کاغذ قبل خرید و واریز وجه با بخش فروش مجموعه مدیران هماهنگ کنید.

تعرفه سررسید، سالنامه 1398
کد محصول نوع محصول قیمت واحد (تومان)
 1001 سالنامه یک روزه دوختی جلد سلفون 15500 
1002 سالنامه یک روزه دوختی جلد چرم هخامنش 18500 
1003 سالنامه یک روزه دوختی جلد چرم لی با پلاک فلزی 19500 
1004 سالنامه یک روزه دوختی جلد اشبالت با پلاک فلزی 20500 
 1005 سالنامه یک روزه دوختی ترمو وارداتی لب لاک 34500 
 1006 سالنامه یک روزه دوختی جلد ترمو آج درختی  23500
 1007 سالنامه یک روزه دوختی جلد ترمو C1 22500 
1008 سالنامه یک روزه دوختی جلد ترمو رنگی 24500 
1009 سالنامه یک روزه دوختی جلد ترمو زبانه دار 35500 
1010 سالنامه یک روزه دوختی جلد ترمو زبانه دار مگنتی 33500 
 1011 سالنامه ارگانایزر دوختی زرشکی با جعبه فانتزی 50000 
1012 سالنامه ارگانایزر دوختی عسلی با جعبه فانتزی 50000 
1013 سالنامه ارگانایزر دوختی ترمو طوسی با ماشین حساب 70000 
1015 سالنامه ارگانایزر دوختی ترمو وارداتی قفل دار  80000
1016 سالنامه ارگانایزر کلاسوری ترمو وارداتی با جعبه هارد 65000 
1017 سالنامه ارگانایزر کلاسوری ترمو با ماشین حساب و ساعت با جعبه  70000
1021 سالنامه یک روزه فنری حافظ جلد سلفون 19000 
1022 سالنامه یک روزه فنری حافظ جلد گالینگور 20000 
1023 سالنامه یک روزه فنری حافظ جلد چرم  22000
1024 سالنامه یک روزه فنری حافظ جلد ترمو 26000 
1025 سالنامه یک روزه فنری حافظ جلد ترمو رنگی  27000
1026 سالنامه یک روزه فنری حافظ لب هلال وارداتی 35000 
1027 سالنامه یک روزه فنری حافظ لبه دار وارداتی پلاک دار c1  36000
1028 سالنامه یک روزه فنری حافظ لبه دار وارداتی طرح چوب 36000 
1031 سالنامه دو روزه دوختی جلد سلفون  10500
1033 سالنامه دو روزه فنری جلد گالینگور 14500 
1036  سالنامه اروپایی گالینگور 17500 
1038 سالنامه اروپایی چرم هیستا پلاک دار 19500 
1040 سالنامه اروپایی ترمو پوست آهویی 21500
1041 سالنامه اروپایی ترمو رنگی کش دار 22500
1051 سالنامه یک روزه ربعی جلد گالینگور 11000
1053 سالنامه یک روزه ربعی جلد ترمو 14000
1054 سالنامه یک روزه ربعی جلد اشبالت با پلاک فلزی 14000
1055 سالنامه یک روزه ربعی جلد سافت 15000
1061 سالنامه یک روزه دوختی جلد ترمو لب هلال وارداتی 33500
1062 سالنامه یک روزه دوختی جلد ترمو آج درختی 35500

 


برای اطاعات بیشتر میتوانید با مجموعه تماس بگیرید.

تماس با ما


تعرفه تقویم ،روزشمار رومیزی 1398

کد محصول نوع محصول سایز محصول قیمت واحد(تومان)
1031  تقویم رومیزی 12برگ فانتزی چوبی mdf همراه با جاخودکاری وجاکارت ویزیت 

 20 * 15 پایه

22 * 3.5 جعبه

 
 1032 تقویم رومیزی 12 برگ فانتزی چوبی mdfهمراه با جاخودکاری   25 * 15  
1033  تقویم رومیزی 12برگ ایران وجهان خاص   15 * 22  
1034 تقویم رومیزی 12برگ مینیاتور  15 * 22  
1035 تقویم رومیزی 12برگ کلاسیک 15 * 22  
1036 تقویم رومیزی 12 برگ هخامنش 14.5 * 22  

 


تعرفه تقویم ، روزشمار دیواری اختصاصی1398

نوع محصول تیراژ محصول سایز محصول قیمت واحد(تومان)
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه  135 گرم  1000  50 * 35  
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه  135 گرم  2000  50 * 35  
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه  135 گرم   4000  50 * 35  
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه 135 گرم  1000 45 * 35  
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه 135 گرم  2000 45 * 35  
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه 135 گرم  4000 45 * 35  
تقویم دیواری تک برگ گلاسه  170  گرم 1000 50 * 35  
تقویم دیواری تک برگ گلاسه  170  گرم 2000 50 * 35  
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه  170  گرم 4000  50 * 35   
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه  170  گرم 1000  45 * 35   
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه  170  گرم 2000  45 * 35  
تقویم دیواری تک برگ گلاسه  170  گرم 4000 45 * 35  
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه  200  گرم  1000  50 * 35  
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه  200  گرم 2000  50 * 35  
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه  200  گرم 4000  50 * 35  
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه  200  گرم 1000 45 * 35  
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه  200  گرم 2000 45 * 35  
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه  200  گرم 4000 45 * 35  
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه  250  گرم 1000 50 * 35  
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه  250  گرم 2000 50 * 35  
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه  250  گرم 4000 50 * 35  
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه  250  گرم 1000 45 * 35  
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه  250  گرم 2000 45 * 35  
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه  250  گرم 4000 45 * 35  
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه  300  گرم  1000 50 * 35   
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه  300  گرم  2000  50 * 35    
  تقویم دیواری تک برگ گلاسه  300  گرم 4000  50 * 35    
  تقویم دیواری تک برگ گلاسه  300  گرم 1000 45 * 35  
  تقویم دیواری تک برگ گلاسه  300  گرم 2000 45 * 35  
  تقویم دیواری تک برگ گلاسه  300  گرم 4000 45 * 35  

 


تعرفه تقویم ، روزشمار رومیزی اختصاصی 1398

برای استعلام این بخش با بخش فروش تماس حاصل فرمایید.

تماس باما