لیست قیمت تقویم و سررسید

تعرفه سررسید ، سالنامه ودفتر تلفن 1397

 

کد محصول نوع محصول قیمت واحد (تومان)
 1001 سالنامه یک روزه دوختی (جلد سلفون)  5800
1002  سالنامه یک روزه دوختی(جلدگالینگور) 6100
1003 سالنامه یک روزه دوختی (جلد چرم)  7000
 1004  سالنامه یک روزه دوختی (جلد ترمو) 8500 
 1005  سالنامه یک روزه دوختی (ترمو زبانه دار مگنتی)  13000
 1006  سالنامه یک روزه دوختی (جلد سافت)  8500
 1007  سالنامه ارگانایزر دوختی(کیف دار همراه جعبه فانتزی)  24000
1008 سالنامه فنری حافظ _ 8 صفحه گلاسه رنگی (جلد گالینگور) 7700
1009 سالنامه فنری حافظ _ 8 صفحه گلاسه رنگی (جلدچرم) 8500
1010 سالنامه فنری حافظ _ 8 صفحه گلاسه رنگی (جلد ترمو) 10000
 1011  سالنامه فنری حافظ _ 8 صفحه گلاسه رنگی (جلد اشبالت)  9000
1012 سالنامه دوروزه دوختی _ جلد گالینگور 4200
1013 سالنامه دوروزه فنری حافظ _ مینیاتور _ 8صفحه گلاسه رنگی _ جلدگالینگور 5000
1014 سالنامه دوروزه فنر بیرون حافظ _ مینیاتور _ 8صفحه گلاسه رنگی _ جلد چرم 6000
1015 سالنامه دوروزه فنر بیرون حافظ _ مینیاتور _ 8صفحه گلاسه رنگی _ جلد ترمو 7200
1016 سالنامه دوروزه فنربیرون حافظ _ مینیاتور _ 8صفحه گلاسه رنگی _ جلد اشبالت 6800
1017 سالنامه یک روزه رقعی فنری حافظ _ مینیاتور _ 8صفحه گلاسه رنگی _ جلد گالینگور 8000
1018 سالنامه یک روزه اروپایی _ کاغذ کرم _ جلد گالینگور 7000
1019 سالنامه یک روزه اروپایی _ کاغذ کرم _ جلد چرم 7500
1020 سالنامه یک روزه اروپایی _ کاغذ کرم _ جلد ترمو 8500
1021 سالنامه یک روزه اروپایی _ کاغذ کرم _ جلد سافت 9000
1022 سالنامه یک روزه جیبی _ کاغذ کرم _ جلد ترمو 5500
1023 دفتر تلفن پالتویی کوچک _ جلد گالینگور 2000
1024 دفتر تلفن پالتویی کوچک _ جلد چرم دکمه دار 3000
1025 دفتر تلفن پالتویی _ جلد گالینگور 3000
1026 دفتر تلفن رقعی _ جلد سلفون 4000
1027 دفتر تلفن رقعی _ جلد چرم 5000
1028 دفتر تلفن خشتی _ 8صفحه گلاسه رنگی _ جلد گالینگور 4700
1029 دفتر تلفن خشتی _ 8صفحه گلاسه رنگی _ جلد چرم 5800

 


برای اطاعات بیشتر میتوانید با مجموعه تماس بگیرید.

تماس با ما


تعرفه تقویم ،روزشمار رومیزی 1397

کد محصول نوع محصول سایز محصول قیمت واحد(تومان)
1031  تقویم رومیزی 12برگ فانتزی چوبی mdf همراه با جاخودکاری وجاکارت ویزیت 

 20 * 15 پایه

22 * 3.5 جعبه

 9000
 1032 تقویم رومیزی 12 برگ فانتزی چوبی mdfهمراه با جاخودکاری   25 * 15 8000 
1033  تقویم رومیزی 12برگ ایران وجهان خاص   15 * 22  3200
1034 تقویم رومیزی 12برگ مینیاتور  15 * 22 3000
1035 تقویم رومیزی 12برگ کلاسیک 15 * 22 2800
1036 تقویم رومیزی 12 برگ هخامنش 14.5 * 22 2800

 


تعرفه تقویم ، روزشمار دیواری اختصاصی1397

نوع محصول تیراژ محصول سایز محصول قیمت واحد(تومان)
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه  135 گرم  1000  50 * 35  300000
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه  135 گرم  2000  50 * 35  455000
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه  135 گرم   4000  50 * 35  739000
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه 135 گرم  1000 45 * 35 280000
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه 135 گرم  2000 45 * 35 410000
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه 135 گرم  4000 45 * 35 647000
تقویم دیواری تک برگ گلاسه  170  گرم 1000 50 * 35 325000
تقویم دیواری تک برگ گلاسه  170  گرم 2000 50 * 35 510000
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه  170  گرم 4000  50 * 35  825000 
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه  170  گرم 1000  45 * 35   295000
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه  170  گرم 2000  45 * 35 445000 
تقویم دیواری تک برگ گلاسه  170  گرم 4000 45 * 35 710000
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه  200  گرم  1000  50 * 35  350000
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه  200  گرم 2000  50 * 35 545000
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه  200  گرم 4000  50 * 35 920000
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه  200  گرم 1000 45 * 35 320000
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه  200  گرم 2000 45 * 35 465000
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه  200  گرم 4000 45 * 35 799000
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه  250  گرم 1000 50 * 35 390000
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه  250  گرم 2000 50 * 35 630000
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه  250  گرم 4000 50 * 35 1093000
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه  250  گرم 1000 45 * 35 345000
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه  250  گرم 2000 45 * 35 500000
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه  250  گرم 4000 45 * 35 898000
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه  300  گرم  1000 50 * 35  435000 
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه  300  گرم  2000  50 * 35    710000
  تقویم دیواری تک برگ گلاسه  300  گرم 4000  50 * 35    1240000
  تقویم دیواری تک برگ گلاسه  300  گرم 1000 45 * 35 375000
  تقویم دیواری تک برگ گلاسه  300  گرم 2000 45 * 35 610000
  تقویم دیواری تک برگ گلاسه  300  گرم 4000 45 * 35 1030000

 


تعرفه تقویم ، روزشمار رومیزی اختصاصی 1397

برای استعلام این بخش با بخش فروش تماس حاصل فرمایید.

تماس باما