لیست قیمت تقویم و سررسید

باتوجه به نوسانات قیمت کاغذ قبل خرید و واریز وجه با بخش فروش مجموعه مدیران هماهنگ کنید.

تعرفه سررسید، سالنامه 1398
کد محصول نوع محصول قیمت واحد (تومان)
 1001 سالنامه یک روزه دوختی (جلد سلفون)  
1002  سالنامه یک روزه دوختی(جلدگالینگور)  
1003 سالنامه یک روزه دوختی (جلد چرم)  
1004  سالنامه یک روزه دوختی (جلد ترمو)  
 1005  سالنامه یک روزه دوختی (ترمو زبانه دار مگنتی)  
 1006  سالنامه یک روزه دوختی (جلد سافت)  
 1007  سالنامه ارگانایزر دوختی(کیف دار همراه جعبه فانتزی)  
1008 سالنامه فنری حافظ _ 8 صفحه گلاسه رنگی (جلد گالینگور)  
1009 سالنامه فنری حافظ _ 8 صفحه گلاسه رنگی (جلدچرم)  
1010 سالنامه فنری حافظ _ 8 صفحه گلاسه رنگی (جلد ترمو)  
 1011  سالنامه فنری حافظ _ 8 صفحه گلاسه رنگی (جلد اشبالت)  
1012 سالنامه دوروزه دوختی _ جلد گالینگور  
1013 سالنامه دوروزه فنری حافظ _ مینیاتور _ 8صفحه گلاسه رنگی _ جلدگالینگور  
1014 سالنامه دوروزه فنر بیرون حافظ _ مینیاتور _ 8صفحه گلاسه رنگی _ جلد چرم  
1015 سالنامه دوروزه فنر بیرون حافظ _ مینیاتور _ 8صفحه گلاسه رنگی _ جلد ترمو  
1016 سالنامه دوروزه فنربیرون حافظ _ مینیاتور _ 8صفحه گلاسه رنگی _ جلد اشبالت  
1017 سالنامه یک روزه رقعی فنری حافظ _ مینیاتور _ 8صفحه گلاسه رنگی _ جلد گالینگور  
1018 سالنامه یک روزه اروپایی _ کاغذ کرم _ جلد گالینگور  
1019 سالنامه یک روزه اروپایی _ کاغذ کرم _ جلد چرم  
1020 سالنامه یک روزه اروپایی _ کاغذ کرم _ جلد ترمو  
1021 سالنامه یک روزه اروپایی _ کاغذ کرم _ جلد سافت  
1022 سالنامه یک روزه جیبی _ کاغذ کرم _ جلد ترمو  
1023 دفتر تلفن پالتویی کوچک _ جلد گالینگور  
1024 دفتر تلفن پالتویی کوچک _ جلد چرم دکمه دار  
1025 دفتر تلفن پالتویی _ جلد گالینگور  
1026 دفتر تلفن رقعی _ جلد سلفون  
1027 دفتر تلفن رقعی _ جلد چرم  
1028 دفتر تلفن خشتی _ 8صفحه گلاسه رنگی _ جلد گالینگور  
1029 دفتر تلفن خشتی _ 8صفحه گلاسه رنگی _ جلد چرم  

 


برای اطاعات بیشتر میتوانید با مجموعه تماس بگیرید.

تماس با ما


تعرفه تقویم ،روزشمار رومیزی 1398

کد محصول نوع محصول سایز محصول قیمت واحد(تومان)
1031  تقویم رومیزی 12برگ فانتزی چوبی mdf همراه با جاخودکاری وجاکارت ویزیت 

 20 * 15 پایه

22 * 3.5 جعبه

 
 1032 تقویم رومیزی 12 برگ فانتزی چوبی mdfهمراه با جاخودکاری   25 * 15  
1033  تقویم رومیزی 12برگ ایران وجهان خاص   15 * 22  
1034 تقویم رومیزی 12برگ مینیاتور  15 * 22  
1035 تقویم رومیزی 12برگ کلاسیک 15 * 22  
1036 تقویم رومیزی 12 برگ هخامنش 14.5 * 22  

 


تعرفه تقویم ، روزشمار دیواری اختصاصی1398

نوع محصول تیراژ محصول سایز محصول قیمت واحد(تومان)
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه  135 گرم  1000  50 * 35  
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه  135 گرم  2000  50 * 35  
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه  135 گرم   4000  50 * 35  
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه 135 گرم  1000 45 * 35  
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه 135 گرم  2000 45 * 35  
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه 135 گرم  4000 45 * 35  
تقویم دیواری تک برگ گلاسه  170  گرم 1000 50 * 35  
تقویم دیواری تک برگ گلاسه  170  گرم 2000 50 * 35  
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه  170  گرم 4000  50 * 35   
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه  170  گرم 1000  45 * 35   
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه  170  گرم 2000  45 * 35  
تقویم دیواری تک برگ گلاسه  170  گرم 4000 45 * 35  
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه  200  گرم  1000  50 * 35  
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه  200  گرم 2000  50 * 35  
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه  200  گرم 4000  50 * 35  
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه  200  گرم 1000 45 * 35  
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه  200  گرم 2000 45 * 35  
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه  200  گرم 4000 45 * 35  
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه  250  گرم 1000 50 * 35  
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه  250  گرم 2000 50 * 35  
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه  250  گرم 4000 50 * 35  
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه  250  گرم 1000 45 * 35  
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه  250  گرم 2000 45 * 35  
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه  250  گرم 4000 45 * 35  
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه  300  گرم  1000 50 * 35   
 تقویم دیواری تک برگ گلاسه  300  گرم  2000  50 * 35    
  تقویم دیواری تک برگ گلاسه  300  گرم 4000  50 * 35    
  تقویم دیواری تک برگ گلاسه  300  گرم 1000 45 * 35  
  تقویم دیواری تک برگ گلاسه  300  گرم 2000 45 * 35  
  تقویم دیواری تک برگ گلاسه  300  گرم 4000 45 * 35  

 


تعرفه تقویم ، روزشمار رومیزی اختصاصی 1398

برای استعلام این بخش با بخش فروش تماس حاصل فرمایید.

تماس باما